Fast Forward
FastForward
Designing  Publishing  Printing 

Relevantie

Relevantie

In hoeverre draagt een idee, plan of productmarktcombinatie positief bij aan de realisatie van uw ondernemingsdoelstellingen? Bestaat er aansluiting bij uw visie, missie en kernwaarden? Een idee is leuk of interessant, maar er moet vooral één partij beter van worden: uw eigen onderneming. Niet uw opdrachtgever, zelfs niet uw klant. Natuurlijk, de klant moet tevreden zijn. Maar niet tegen een te hoge (kost)prijs. Er bestaat geen lange termijn zonder de korte.

FastForward

Ruimte

Ruimte

Op welke doelgroep(en) richt u zich? Welke (financiële) middelen zijn beschikbaar om uw klanten te bereiken? Welk budget spreekt u daarvoor aan? Is dit budget taakstellend, m.a.w.: van welke opbrengst gaat u uit? Wat is de reikwijdte van uw boodschap? Wat is de feitelijke boodschap? Door vooraf vragen te beantwoorden, bepaalt u het speelveld. Ruimte ontdekken is vooral een kwestie van rekenschap geven van; luisteren en vooral (laten) beïnvloeden.

FastForward

Richting

Richting

Benut de ruimte die er ligt. Maak bewuste keuzes. Kies een stijl (design) die onderscheidt, immers het imago is leidend in de prikkeling der zintuigen. En treed ermee naar buiten. Wees online zichtbaar: internet is meer dan de telefoongids van vroeger. Uw publiek wil graag met u kennismaken. Hoe vindt men u? Hoe vindt u hen? Het draait om publicaties in de juiste richting. Pas als u zich meldt, kan de klant zich melden.

FastForward

Resultaat

Resultaat

Het is lastig inzicht te krijgen in het resultaat van je inspanningen. Althans: dat wordt zo vaak beweerd. Is dat ook werkelijk zo en dient de (actie)doelstelling daarom vooraf niet concreet besproken te worden? Of is de stelling de legitimatie om geen rekenschap af te hoeven leggen? Wat komt er aan brutowinst terug op uw geïnvesteerde (marketing)euro? En welke multiplier draagt voldoende bij aan de bedrijfskosten? Een zo kort mogelijke terugverdientijd levert ruimte voor nieuwe richtingen. En brengt uw onderneming sneller daar waar het zijn kan.

FastForward